Urfolkshelse i fokus når eksperter samles til internasjonal konferanse i Australia

Ledende internasjonale eksperter innen urfolkshelse samles til The Lowitja Institute International Indigenous Health and Wellbeing Conference 2016 i Melbourne 8. –10. november. Leder ved SANKS, Gunn Heatta, deltar også i konferansen.

Publisert 08.11.2016
Sist oppdatert 11.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Bilde: Romlie Mokak er leder for Lowitja Institute (Konferansearrangør), SANKS leder Gunn Heatta, Siv Kvernmo og Per Axelsson fra Umeå universitet

I tillegg til konferansens tema «identitet, kunnskap, styrke», vil konferansen samle urfolk fra hele Australia og resten av verden for å feire, dele og styrke urfolkskunnskap.

Konferansen arrangeres av The Lowitja Institute som er Australias nasjonale institutt og omhandler Aboriginal og Torres Strait Islander helseundersøkelse. Instituttet er anerkjent for å være ledende i Australia innen urfolkshelse samt at de arbeider for urfolk over hele verden gjennom globalt samarbeid. Leder for Instituttet, Romlie Mokak, sier at konferansen samler urfolkseksperter fra hele verden og gir dem en mulighet til å skape en bedre framtid. Her vil det bli mulighet til å dele kunnskap og lære av hverandre.

SANKS leder Gunn Heatta deltar i konferansen sammen med Siv Kvernmo, professor innen barne- og ungdomspsykiatri.

- Vi er to samiske representanter med, Siv Kvermo og jeg. Vi gleder oss veldig til de nærmeste dagene med spennende møter og erfaringsutvekslinger med urfolk fra hele verden.

Utveksle erfaringer og lære av hverandre

Gunn Heatta er i forbindelse med helsekonferansen invitert til å holde innlegg der tema er SANKS og Samisk helsepark med et særlig fokus på «Meahcceterapiija», - miljøterapi basert på samiske verdier og aktiviteter i naturen som drives på Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok.

- Som leder for SANKS er det en ære å bli invitert som foredragsholder til denne viktige konferansen som omhandler urfolkshelse. Det er viktig at vi som urfolk kan utveksle erfaringer, og at vi kan lære av hverandre for pasienter og pårørendes beste. Som kompetansetjeneste står forskning og kunnskapsformidling sterkt hos oss. Lowitja Institute er en viktig institusjon for urfolksforskning. Å skape nettverk med dem, samt med andre viktige forskningsinstitusjoner, er et annet mål med reisen.