Utreder bruken av nye operasjonsstuer

Finnmarkssykehuset er i gang med utredning av to nye operasjonsstuer ved Klinikk Alta. Nylig hadde arbeidsgruppa sitt første fysiske møte.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 21.09.2021
Sist oppdatert 07.08.2023
Bilde av arbeidsgruppa.

Deler av arbeidsgruppa under møtet i Alta. F.v. Kim Mikkelsen, Torben Wisborg, Unni Salamonsen, (brukerrepresentant), Helge Hansen, Alf Petter Wilhelmsen, Rayner Hoaas og Harald G. Sunde. Lise Beate Dalsaunet, Søren Bøvling, Kicki Nytun og Frode Larsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Petter Bye (medlem i arbeidsgruppa)

​Helseforetaket fikk gjennom statsbudsjettet tilført 15 millioner kroner til bygging av flere operasjonsstuer ved den nyetablerte klinikken. Klinikk Alta har fra før én operasjonsstue, og gruppas oppdrag er å utrede bruken av den ekstra kapasiteten som operasjonsstuene gir.

- Det vi ser på, er hvordan vi kan fylle disse tre operasjonsstuene med aktivitet, sier medisinsk fagsjef Harald G. Sunde.

I arbeidsgruppa er representanter for fagfolk, ansatte og tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset, brukere og kommunehelsetjenesten i Alta kommune. Arbeidet startet opp i august, med et digitalt møte, og i uka som gikk var størstedelen av arbeidsgruppa samlet i Alta.

Sykehusbygg har sett på løsningene, og har laget planer for den fysiske ombyggingen i klinikken. Parallelt skrives det på rapporten som skal være klar før jul.

- Det blir elektive behandlinger, og vi ser blant annet på ambulering og organisering av dette, samt muligheten for å vurdere å hente hjem operasjoner som i dag skjer på UNN, framholder Sunde, som fastslår at arbeidsgruppa jobber godt sammen.

Når rapporten er levert, skal den til behandling og godkjenning i foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset.​