Utsetter sak om intensivnivå

Styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt å utsette behandlingen av intensivnivå ved Kirkenes sykehus til styremøtet i slutten av mai. Årsaken er at arbeidsgruppa som ble nedsatt til å gjennomføre konsekvensutredningen, har bedt om mer tid til å ferdigstille rapporten.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 31.03.2023
Sist oppdatert 11.04.2024

- Vi ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag før vi gjør et vedtak. I tillegg kommer påskeferien, og vi ber derfor om å få saken til styremøtet 25. mai, sier styreleder Lena Helli Nymo.  

 I 2022, etter flere år med underskudd, satte Finnmarkssykehuset i gang et omstillingsprogram for å sikre bærekraftig økonomi og drift. Finnmarkssykehuset skal i 2023 ta ned 126 millioner kroner, og i dette arbeidet ser man blant annet på ikke-budsjetterte stillinger. Etter et anmodningsvedtak i Stortinget i 2020 ble beredskapsnivået ved Kirkenes sykehus økt til det som da ble kalt nivå 2. Det førte imidlertid ikke med finansiering, og stillingene er dermed ikke budsjettert. Tilbakeføring til intensivnivået slik det var før stortingsvedtaket, er derfor ett av områdene som styret ønsker en konsekvensutredning av. 

Arbeidsgruppa er godt i gang med arbeidet, og har nettopp avsluttet en høringsrunde blant berørte parter. Under styremøtet onsdag fikk styret en løypemelding.

 - Saken skulle i utgangspunktet opp i styremøtet i april, men for å sikre at de får tid nok til arbeidet, har styret besluttet å utsette saken. Det er viktig for oss å få belyst alle sider ved en eventuell tilbakeføring til tidligere nivå, sier styrelederen.