Utvidet akuttilbud i Klinikk Psykisk helsevern og rus

Vårt utvidete akuttilbud (innen 24 timer) i Klinikk Psykisk helsevern og rus er fortsatt ikke er godt nok kjent i alle kommuner og vi sender derfor ut denne informasjonen for å nå fram til alle leger som inngår i det kommunale legevaktsystemet.

Publisert 30.10.2018
Sist oppdatert 11.04.2024

​Finnmarkssykehuset ved sine voksenpsykiatriske poliklinikker (VPP) og døgnenheter har ansvar for å yte psykiatriske akuttilbud til befolkingen i Finnmark. Med akuttilbud menes å kunne gi et tilbud innen 24 timer.

Øyeblikkelig hjelp som krever umiddelbar hjelp ytes av UNN. Dette er i tråd med funksjonsfordelingen og anbefalingene i veilederen for DPS (IS-1388).

Fram til nå har kommunehelsetjenesten kunnet tatt kontakt med våre poliklinikker og døgnenheter på dagtid ved behov for raskt oppstart av behandlingen eller akutt innleggelser innen 24 timer. Tilbudet på dagtid er uendret. 

Fra og med 29.01.2018 ble det i tillegg etablert et vaktsystem med psykiatere som er tilgjengelig for våre døgnenheter fra kl. 15.00 til 22.00 på hverdager og kl. 08.00 til 22.00 i helgene. Dette er ikke en psykiatrisk vakttjeneste, men en beredskapsordning for våre døgnenheter hvor psykiaterne har mulighet til å delta i direkte pasientkonsultasjoner ved bruk av telefon og/eller Skype.

Kommunehelsetjenesten/legevakt kan ta direkte kontakt med våre døgnenheter etter kl. 15.30 ved behov for innleggelse innen 24 timer. Øyeblikkelig innleggelser må fortsatt sendes direkte til UNN utenom våre døgnenheter.

Den enkelte kommunen bes å ta kontakt med sin respektive døgnenhet ved DPSet:

DPS Vest-Finnmark: Døgnenheten Alta: 78 48 39 60 DPS Midt-Finnmark/SANKS: Døgnenheten Lakselv: 78 46 45 70
DPS Øst-Finnmark: Døgnenheten Tana: 78 92 74 13

Se vedlegg for utfyllende info om oppgavefordeling :

Utvidet akuttilbud i Klinikk Psykisk helsevern og rus