Nettbasert kompetanseheving i samisk kulturforståelse for helse og omsorgstjenesten

Utvikling av e-læring

Det å utvikle et nettbasert kompetansehevende tilbud som e-læring tar tid. Fra en idé til et ferdig produkt er det mange prosesser og utfordringer som skal forseres.

Prosjektleder Renathe Aspeli Simonsen
Publisert 22.03.2019
Sist oppdatert 18.01.2023
Samarbeidspartnerne prater om e-læring
Samarbeidspartnerne snakker om e-læringen. (f.v) Henriette Joks, Sofia Kling, Irina Morozova og Alf Martin Johnsen.

SANKS har som mål å utarbeid et tilbud som gir helse og omsorgspersonell grunnleggende kunnskaper i blant annet samisk historie, kultur, kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon, samlet på en plass.

Innholdet skal ha generell kunnskap og lokale tilpasninger for å treffe målgruppene geografisk. For tiden samarbeider SANKS med Snåsa kommune og kunnskapsnettverket for samisk helse i Sverige, som produserer innhold med lokal forankring fra dere ståsted i Sápmi. Vi søker også samarbeid med lulesamisk område for å få inn deres lokalkunnskap inn i e-læringen.

Nylig har vi skrevet kontrakt med en e-læringsleverandør som løfter prosjektet opp fra idéskisser til å bli en realitet. Valget falt på Efaktor AS som holder til på Lillehammer. Efaktor har lang erfaring i markedet og utvikling av e-læringstilbud til helsetjenestene.


Samarbeidspartnere e-læring.

(f.v) utviklingsstrateg Sofia Kling, prosjektsekretær Irina Morozova, prosjektleder Renathe Aspeli Simonsen og løsningsarkitekt Alf Martin Johnsen.

Innføring og opplæring 

Denne uken møttes Sofia Kling fra Kunnskapsnettverk for samisk helse i Sverige, prosjektleder Renathe Aspeli Simonsen og språk- og informasjonskonsulent Henriette Joks til Lillehammer for å få innføring og opplæring i programvaren. Sammen med leverandøren og har vi gjennom to dager diskutert pedagogiske metoder for nettlæring, kursutvikling og design.

Når vi nå kommer hjem har vi med oss masse inspirasjon og ideer til utformingen til vår nettbaserte opplæring. Veien videre fremover blir nå å sette sammen modul for modul med våre samarbeidspartnere. Vi ser med glede på at prosjektet nå er under utvikling og løpet av tidlig høst 2019 vil vi kunne si noe om når dette blir tilgjengelig for alle.