Verdens hepatittdag 28. juli

28. juli er verdens hepatittdag. Dagen markeres over hele verden og hepatitt er i andre deler av verden et større helseproblem. I Finnmark er ikke hepatitt for tiden en stor utfordring.

Publisert 28.07.2017

​Finnmarkssykehuset har etablerte stikkskaderutiner for helsepersonell og prosedyrer som ivaretar pasienter med påvist hepatittsykdom. Disse rutinene deles også med kommunehelsetjenesten i Finnmark når bistand etterspørres. I 2010 bestemte Verdens helseorganisasjon at Verdens hepatittdag skal gjøres til en av fire offisielle sykdomsspesifikke dager. Hepatitt er en betennelse i leveren og kan ha en rekke årsaker. De fleste hepatittilfellene er forårsaket av virus.

I Finnmark er ikke hepatitt for tiden en stor utfordring. En mer aktuell og større trussel er derimot multiresistente mikrober. Et utstrakt overforbruk av (bredspektrede) antibiotika gjør at det oppstår flere multiresistente mikrober. Et godt implementert smittevern i hele foretaket kan forebygge unødvendige infeksjoner og derigjennom bidra til lavere forbruk av antibiotika. Nasjonalt er det mål om å redusere antibiotikabruk med 30 % innen 2020.

Foretaket intensiverer smittevernarbeidet, både i Finnmarkssykehuset og i samarbeidet med kommunene. Vi jobber for å få smittevern tydeligere i samarbeidsavtalene med kommunene. Vi har fire større byggeprosjekter. Når Finnmarkssykehuset bygger nye bygg, er det viktig og nødvendig at de som jobber med smittevern er fortløpende delaktige i hele planleggings- og byggeprosessene. Det viktigste grepet er likevel å oppfordre alle ansatte til å følge de basale smittevernrutinene og minne helsepersonell, pasienter og besøkende om å være nøye med håndhygiene.