Vest-Finnmark får nytt sykehus

Finnmarkssykehuset HF går i gang med byggingen av nye Hammerfest sykehus etter at styret i Helse Nord RHF i dag har godkjent tiltaksplanen til helseforetaket.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 30.12.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Nye Hammerfest sykehus fra fugleperspektiv.
Nye Hammerfest sykehus på tomta på Rossmolla i Hammerfest.

- Finnmarkssykehuset har siden våren 2019 arbeidet med tiltak for å sikre at helseforetaket skal komme i økonomisk balanse og være rustet til å møte nye investeringer, og styret i Helse Nord har i dag gitt sin tilslutning til tiltaksplanen vår. Det er vi svært fornøyd med. Vi er inne i en historisk satsing i helsetjenesten i Finnmark, og dette markerer et løft i spesialisthelsetilbudet til innbyggerne, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset HF.

Portrett av Eva Håheim Pedersen.

Eva Håheim Pedersen

Kontraktmessige forhold knyttet til nye Hammerfest sykehus gjør at det har vært viktig for Finnmarkssykehuset å få avklart tiltaksplanen før nyttår. 
 
Målet er byggestart i løpet av våren 2020.
 
Nye Hammerfest sykehus blir lokalsykehus for Vest-Finnmark, og skal bygges på Rossmolla på Nedre Fuglens i Hammerfest. Sykehusbygget får et totalareal på 33.162,6 kvadratmeter, og et netto funksjonsareal på 17.721,5 kvadratmeter. Arealtallet inkluderer arealene til alle de øvrige samarbeidspartene i prosjektet.
 
Nye Hammerfest sykehus realiseres som et unikt trepartssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UiT – Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune, der spesialisthelsetjeneste, medisin- og sykepleierutdanning, legevakt og helsehus samles under samme tak.
 
Finnmarkssykehuset har lagt stor vekt på involvering av ansatte i prosessen med å utvikle byggeprosjektet, hvor Sykehusbygg HF har prosjektledelsen. Finnmarkssykehusets kostnadsramme for nye Hammerfest sykehus er på om lag 2,32 milliarder kroner når bygget står ferdig i 2024. Høsten 2018 innvilget regjeringen lån for byggeprosjektet innenfor den fastsatte kostnadsrammen. 
 
(Saken fortsetter under bildet)
 
Helseminister Bent Høie og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen på sykehustomta høsten 2018.

Helseminister Bent Høie og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen på sykehustomta høsten 2018.

I prosjektfasen med nye Hammerfest sykehus har Finnmarkssykehuset lagt stor vekt på brukermedvirkning.
 
- Det er lagt ned en formidabel innsats fra samarbeidspartnerne, prosjektorganisasjonen, ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud. Resultatet vi står igjen med er enestående, og takket være alles innsats. Nå gleder vi oss til å komme i gang med byggingen, sier direktør Eva Håheim Pedersen.
 
 

LENKER

Styrebehandling i Helse Nord RHF:

Styresak 139/2019 med presentasjoner og protokoll

Styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF:

 

Faktasak:

Et enestående sykehus

 

Bakgrunnsdokumenter: