Vi står foran en krevende tid, men vi står sammen

Gode medarbeidere i Finnmarkssykehuset. Vi står foran en utfordrende tid. Allerede har vi lagt noen krevende dager bak oss, og det eneste vi vet med sikkerhet er at mer venter. Det er bare et spørsmål om tid før vi kan ha den første koronasmittede pasienten på et av våre sykehus.

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør
Publisert 16.03.2020
Sist oppdatert 01.03.2022

Dette er en ekstraordinær situasjon, med tiltak vi ikke har sett i fredstid. Vi har alle en jobb å gjøre, i ulike roller. Oppgaven hver enkelt av oss løser, har betydning for hvordan alle andre greier å løse oppgavene på beste måte; hvordan Finnmarkssykehuset løser oppdraget i det som vil være den mest krevende situasjonen vi har vært oppe i. Det sies at en kjede aldri er sterkere enn svakeste ledd, og jeg vet at dere står på. Jeg vil understreke at vi er heldige som har hver og en av dere, dyktige og dedikerte fagfolk. Innbyggerne våre stoler på at vi skal være der for dem.

Hittil har det vært få tilfeller av koronasmittede i Finnmark. Vi har til nå ikke hatt noen innlagte ved sykehusene våre. I denne perioden har vi fått mulighet til å forberede oss og å observere utviklingen andre steder i Norge. Finnmarkssykehuset jobber etter helsemyndighetenes råd og eget pandemiplanverk. Pandemiutvalget i Finnmarkssykehuset har arbeidet med tiltak og anbefalinger i flere uker, og det er daglige møter i foretaksledelsen.

Finnmarkssykehuset HF har i dag hevet beredskapsnivået til gul beredskap. Bildet fremover er naturlig nok uoversiktlig, og det er vanskelig å si med sikkerhet hvor stor pågangen vil bli. Vi har laget planer for nedtak av elektiv virksomhet, og har iverksatt disse.  

Ved sykehusene og behandlingsstedene våre etablerte vi i helga skallsikring og adgangskontroll for å begrense smittefaren.

Den mest kritiske faktoren i denne situasjonen er nok kvalifisert personell. Vi går derfor ut og ber personell med helsefaglig bakgrunn om å melde seg hos oss. Frem til nå har vi i tillegg arbeidet med å kartlegge tidligere ansatte og andre med helsefaglig bakgrunn i Finnmark. En pandemi vil utfordre kapasiteten vår i organisasjonen. I tillegg er det naturlig å vente at personell er i karantene. Tiltak utenfor fylket eller landegrensene vil også kunne påvirke organisasjonen. Dette medfører usikkerhet i forhold til personell og kapasitet. Dette er en dugnad, både nasjonal og lokal, og vi håper og venter at alle som kan, bidrar i denne dugnaden. En suksessfaktor er hvorvidt vi greier å løse en slik utfordring og fokusere på behandling.

Her i Finnmarkssykehuset vil jeg oppfordre hver enkelt av dere kolleger til å være oppmerksom på venner og kjente som kan være aktuelle til å melde seg, og å tipse dem om at vi gjerne vil komme i kontakt med dem.
For å sikre at alle har samme informasjon oppdaterer vi intranettet fortløpende med relevant informasjon knyttet til situasjonen med koronavirus.

Jeg vil også minne om at hver enkelt av oss har et ansvar for å holde seg oppdatert, og ber dere sjekke Solsiden daglig. De som ikke har tilgang, får det ved å kontakte kommunikasjonsavdelingen vår. Mitt råd er altså: Hold deg informert.

Tilslutt vil jeg minne om helsemyndighetenes råd for å redusere faren for smitte og dermed faren for at ansatte kan bli syke. Vi vil gjerne ha deg her.

Vi står foran krevende dager, uker og måneder, men vi står sammen.