Videreutvikler tilbudet i Vadsø

Finnmarkssykehuset ser på muligheten for å videreutvikle spesialisthelsetilbudet i Vadsø. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Vadsø og kommunene rundt.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 20.09.2021
Sist oppdatert 11.04.2024

Flyfoto av Vadsø by.

Finnmarkssykehuset vurderer nye tilbud i Vadsø. Foto: Vadsø kommune

Arbeidet er et ledd i en langsiktig strategi og i tråd med bestillingen i oppdragsdokumentet, som sier at helseforetaket sammen med kommunene på Varangerhalvøya samt Tana skal «utrede hvilke ytterligere spesialisthelsetjenestetilbud som kan tilbys i Vadsø; herunder røntgen/ultralyd».

Naturlig

- Vi har etablerte tilbud i Vadsø, og det er naturlig at vi videreutvikler tjenestene der det er mulig, og til beste for pasienter og pårørende i regionen, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.

(Teksten fortsetter under bildet)

Portrettbilde av Siri Tau Ursin

Siri Tau Ursin. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Selv om koronapandemien har ført til at arbeidet tar lengre tid, er en arbeidsgruppe der kommunene er med, i gang med arbeidet. Målet er at arbeidsgruppen skal levere en rapport ved utgangen av november. Det er dermed et stykke frem til konklusjonen, men et konkret tiltak er etablering av egen e-klinikk i Vadsø. 
 
Formålet med e-klinikker er at flere polikliniske pasientmøter og oppfølging av behandling kan utføres uten at flere pasienter slipper å reise til Kirkenes eller Hammerfest sykehus for oppfølging. I dag må mange pasienter reise til sykehus for oppfølging, men ny teknologi gjør at stadig flere kan få denne oppfølgingen hjemme eller nær hjemstedet. Dette kan også innebære oppfølging fra for eksempel UNN.

Finnmarkssykehuset ser også på muligheten for ambulering av personell til Vadsø innenfor enkelte tjenester.
 
(Teksten fortsetter under bildet)
 
Bilde av Wenche Pedersen

Ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen, er svært positiv til samarbeidet. Privat foto

Godt samarbeid
Arbeidet er en bestilling i oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset. I uka som gikk var  Finnmarkssykehuset invitert til møte med Vadsø kommune for å orientere om blant annet fremdrift. Kommunen er svært positiv til samarbeidet. 

- Vadsø kommune har lenge ønsket seg flere spesialisthelsetjenester, og vi er fornøyd med den framdrifta som skisseres. Vadsø kommune og Finnmarkssykehuset planlegger også samhandling av en offensiv satsing på velferdsteknologi, sier ordfører Wenche Pedersen.

- Arbeidet skal skje i nært samarbeid med kommunene og Vadsø som regionsenter, og jeg opplever at vi har et nært og godt samarbeid, sier Siri Tau Ursin.