Vil du delta i forskningsprosjekt om det gode liv for samiske barn og unge i Finnmark?

Finnmarkssykehuset gjennomfører i samarbeid med SANKS og senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet forskningsprosjekt rettet mot samiske barn og unges oppvekst i Finnmark. Nå søker vi etter personer over 18 år i Kautokeino som kan tenke seg å delta.

Ida Elise Kristine Sundby, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 14.12.2022
Sist oppdatert 11.04.2024
Illustrasjon Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

​Målet med forskningsprosjektet er å belyse viktige samfunnsmessige utfordringer knyttet til helse og velferd for den samiske befolkningen i regionen, og at dette kan bidra til økt kunnskap og bedrede tiltak for barn og unge i Finnmark. 

​Søker voksne deltakere ​i Kautokeino​

Bilde av Eirik Irgens

Vi er i gang med gruppeintervjuer blant både ungdom, omsorgspersoner og voksne som jobber med barn og unge i Kautokeino og Karasjok kommune, forteller forsker hos Finnmarkssykehuset, Eirik Lind Irgens.

Intervjuene gjennomføres nå i desember, og vil foregå som en samtale mellom deltakerne i gruppene. Det er allerede gjennomført flere intervjuer i både Karasjok og Kautokeino. De som deltar vil ikke kunne gjenkjennes når resultatene fra prosjektet presenteres i etterkant. ​

- Nå vil vi gjerne komme i kontakt med personer over 18 år i Kautokeino som kan tenke seg å dele sine tanker om det gode liv som samisk barn og ungdom i Finnmark.​​ Det er bare å ta kontakt hvis du har spørsmål eller vil melde din interesse, avslutter Irgens.​

Kontaktperson
Eirik Lind Irgens
Forsker
Senter for fag, forskning og samhandling
Finnmarkssykehuset HF​
 90 89 53 32 ​ | eirik.lind.irgens@finnmarkssykehuset.no