Vil gi unge i Finnmark en stemme

Barn og unge er vår framtid, men vi vet fortsatt for lite om barn og unges helse og oppvekst. Med mer kunnskap har vi bedre muligheter til å lage gode rammevilkår og tjenester for den yngste delen av befolkningen vår. Gjennom forskningsprosjektet Vår Helse – Vår forskning vil vi gi barn og unge en stemme, slik at vi kan gjøre noe med nettopp dette.

Ida Elise Kristine Sundby, Finnmarkssykehuset
Publisert 17.01.2023
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av gutt med ipad, fra Colourbox
Illustrasjon: Colourbox.

Barn og unges helse og oppvekst er et satsingsområde både i Finnmarkssykehuset, i offentlig forvaltning og andre forskningsinstitusjoner. Finnmarkssykehuset gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant ungdommer, foreldre og voksne som jobber med barn og unge i Finnmark. Prosjektet er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UiT Norges arktiske universitet, Sanitetskvinnene, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og Kautokeino og Sør-Varanger kommune.​

Det har vært gjennomført grundig forarbeid i prosjektet, der både samarbeidsparter og grupper av ungdommer og voksne i flere ulike kommuner har vært med å utforme spørreundersøkelsen.

Dette arbeidet har vært både lærerikt og nødvendig, der vi har forsøker​​ å speile den varierte Finnmarksregionen, forteller prosjektleder og forsker i Finnmarkssykehuset, Eirik Lind Irgens.

 
Bilde av Eirik Lind Irgens

Eirik Lind Irgens er forsker og prosjektleder i prosjektet "Vår Helse – Vår Forskning: barn og ungdoms helse og oppvekst i nord basert på befolkningens prioriteringer".

Viktig at ungdom selv får uttale seg

Det har vært viktig for Finnmarkssykehuset og alle samarbeidspartene å sikre innflytelse og medvirkning for barn og unge i spørsmål om deres egen helse og oppvekst. Alle 5.-10. klasser i hele Finnmark er invitert til å svare på denne undersøkelsen, som er rettet mot hva vi mangler kunnskap om når det gjelder barn og unges helse og oppvekstsvilkår i Finnmark.

- Vi har nettopp ferdigstilt spørreundersøkelsen, og begynt å sende den ut til skoler i Finnmark. I tillegg prøver vi å nå ut til foreldrene til denne aldersgruppen, og flest mulig som jobber med eller for barn og unge, både som ansatt og som frivillig i f.eks. turlag, idrettslag og lignende, forteller Irgens.

For å nå de voksne i målgruppen har forskningsprosjektet samarbeid med ledere i kommuner og organisasjoner, for å distribuere invitasjon via e-post. Irgens forteller videre at blant de rundt 50 inviterte, har i overkant av 30 skoler så langt meldt tilbake at de vil legge til rette for å gjennomføre undersøkelsen i sine 5. til 10. klasser. ​

- For oss er det viktig at ungdom selv får anledning til å si hvor skoen trykker, og ha en mening om hvordan satsning og forskning videre fremover bør være. I tillegg er det uendelig mye kompetanse og erfaring blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge i det daglige, forteller Irgens.

Resultatene fra prosjektet vil også gi en pekepinn på fokusområder videre, både i utvikling av tjenestetilbud og forskning. Når undersøkelsen er gjennomført vil resultatene diskuteres med gruppene som har vært med å lage den.​

- Vi håper at så mange som mulig benytter sjansen til å svare på undersøkelsen, slik at vi får et godt bilde av hva befolkningen i Finnmark synes det er viktig å satse på videre når det gjelder barn og unges helse og oppvekst. For de som mottar en e-post eller telefon om å delta på undersøkelsen i tiden som kommer, så vil vi gjerne høre akkurat din mening, avslutter Irgens.

Er du i målgruppen, ønsker å delta og ikke har fått invitasjon ved utgangen av februar, kan du ta kontakt med ​Eirik Lind Irgens.​​


Kontakt
Eirik Lind Irgens
Forsker
Senter for fag, forskning og samhandling,
Finnmarkssykehuset HF
T: 90 89 53 32 ​| Eirik.Lind.Irgens@finnmarkssykehuset.no 


  • Målgruppe: 5.-10.klassinger i Finnmark og deres foreldre, og personer som jobber med barn og unge
  • Når: undersøkelsen gjennomføres i perioden januar til og med mars 2023
  • Hvordan: digitalt via nettbrett, PC eller mobiltelefon. QR-kode og nettlenke disribueres via skolene, eller per e-post til andre i målgruppen
  • Gjennomføring tar omtrent 10-15 minutter
  • Anonym og frivillig deltakelse