Vurderer å ta sykehusbygget i bruk før tida

Fremdriften i byggingen av det nye sykehuset for Vest-Finnmark har vært så god at Finnmarkssykehuset vurderer å ta deler av bygget i bruk om mindre enn et år.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 28.03.2023
Sist oppdatert 11.04.2024

Dronefoto av nye Hammerfest sykehus.

Byggingen av nye Hammerfest sykehus ligger et halvt år foran skjema. Nå vurderer Finnmarkssykehuset å ta deler av bygget i bruk tidligere enn planlagt. Foto: Finnmarkssykehuset/Polarnatt

Det er en litt uvanlig fortelling som utspiller seg ved marinaen i bydelen Fuglenes i Hammerfest. Det nye sykehuset skulle i utgangspunktet i gang med prøvedrift sommeren 2024, og være i ordinær drift i løpet av januar 2025. Etter 33 måneders byggeaktivitet er prosjektet et halvt år foran opprinnelig plan, og totalentreprenøren rapporterer om 81 prosent ferdigstillelse.
 

Logistikk og planlegging

Det betyr endring i planene, og Finnmarkssykehuset ser nå på muligheten for å ta deler av bygget i bruk allerede innen et år.


- Vi hører gjerne om utsettelser og forsinkelser i offentlige byggeprosjekter, men her er det faktisk motsatt. Finnmarkssykehuset er i god dialog med Consto om hvordan vi skal bruke den ekstra tiden godt. Vi ser nå på muligheten til å ta deler av bygget i bruk allerede fra januar 2024, sier Espen Hansen som er utbyggingsleder i Finnmarkssykehuset.

Han forteller at det også er i gang en dialog med UiT – Norges arktiske universitet om at de kan tilbys innflytting allerede sommeren 2024, og dermed være på plass i nye lokaler allerede når høstsemesteret for lege- og sykepleierstudiene starter. Dette er ikke endelig avklart.
 
(Teksten fortsetter under bildet)
 
Espen Hansen på omvisning med styret i Finnmarkssykehuset.

- Vi hører gjerne om utsettelser og forsinkelser i offentlige byggeprosjekter, men her er det faktisk motsatt, sier utbyggingsleder Espen Hansen i Finnmarkssykehuset. Her er han under en omvisning med styret. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Byggingen av nye Hammerfest sykehus har med andre ord gått på skinner og med ekspressfart, siden oppstarten høsten 2020. En viktig årsak var godt vær og lite nedbør i løpet av det første byggeåret, men ikke minst har logistikken og planleggingen vært god.
 

Dette er et prosjekt vi er skikkelig stolte av.

Lena Nymo Helli

Løft for alle

Situasjonen er dermed at Finnmarkssykehuset er i en særstilling når det kommer til testing og prøvedrift, og at dette kan starte allerede om 10 måneder.

Styreleder Lena Nymo Helli er svært fornøyd med prosjektet og framdriften. Sammen med resten av styret blir hun jevnlig orientert om byggeprosessen.

- Dette er et prosjekt vi er skikkelig stolte av. Nye Hammerfest sykehus er et referanseprosjekt, og det vil være et løft for innbyggerne når det kommer i drift, ikke bare for Vest-Finnmark, men for hele fylket, sier hun.
 
(Teksten fortsetter under bildet)

Bilde av Lena Nymo Helli foran sykehusbygget.

Lena Nymo Helli er stolt over nye Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Nye Hammerfest sykehus er et prosjekt med flere parter, der Hammerfest kommune, UiT – Norges arktiske universitet og Sykehusapotek Nord er med. Sykehuset skal romme både helsehus, intermediær sengepost for kommunen og utdanningsfasiliteter for kommende leger og sykepleiere, og interessen har vært stor.
 
Så langt har over 500 ansatte vært på besøk inne på det nye sykehuset for Vest-Finnmark. I tillegg har prosjektkontoret hatt mange eksterne gjester med på omvisning.
 

Glad for helipad

Inne i bygningen begynner nå store deler av arealene å bli ferdigstilt, nedvasket og klar. Dermed er de avstengt for publikum. Arbeidet knyttet til innkjøp av medisinskteknisk utstyr pågår nå for fullt, og selv om det meste av installasjoner vil foregå i 2024, kan deler av sykehuset tas i bruk på et tidligere tidspunkt.
 
- Dette er en viktig hendelse for oss alle. Når vi flytter inn i nytt sykehus har de eldste delene av dagens sykehus vært i drift i nesten 70 år. Dette får stor betydning for både pasienter, ansatte og samarbeidspartnere, sier fungerende foretaksleder, Vivi Brenden Bech, som selv har bakgrunn som klinikksjef ved Hammerfest sykehus.
 
(Teksten fortsetter under bildet)
 
Bilde av Vivi Brenden Bech og Lena Nymo Helli på omvisning inne i sykehuset.

Når vi flytter inn i nytt sykehus har de eldste delene av dagens sykehus vært i drift i nesten 70 år, sier Vivi Brensen Bech. Her sammen med styreleder Lena Nymo Helli under en tidligere omvisning inne på det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Foto: Eirik Palm 

Hun er også glad for at helipad med skjermet adkomst inn til sykehuset skal stå ferdig når sykehuset åpnes for pasienter. Finnmarkssykehuset ble tildelt øremerkede midler for egen landingsplass, dimensjonert for de nye redningshelikoptrene, gjennom statsbudsjettet i 2022.
  

Støymålinger

Utbyggingsleder Espen Hansen forteller at forprosjektet er godt i gang.
 
- Vi er nå kommet i gang med de første avklaringer på hvor helikopterlandingsplassen kan bygges og hvordan vi får etablert gangbro mellom denne og sykehusbygget. Det planlegges også å gjøre støymålinger i området for å se hvordan helikoptertrafikken vil påvirke nærområdene, forteller han.
 
Til sammen 33 ulike virksomheter er involvert i byggingen av sykehuset, som er det største enkeltvise byggeprosjektet i Finnmark siden Melkøya. Det siste halve året har alle større tekniske anlegg kommet inn i bygget, og mange av disse er også satt i drift. Bygget får strøm, og testing av tekniske anlegg og -systemer er startet. Bruk av sjøvann skal bidra til oppvarming og lavere energiforbruk, og gir gevinst, både med hensyn til klima og kostnader.​
 
 
LES OGSÅ:

Nye Hammerfest sykehus