Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker på prinsipielt og generelt grunnlag. Brukerutvalget vil ikke kunne behandle saker gjeldende enkeltpersoner.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Brukerutvalget 2024 - 2026. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er opprettet med bakgrunn i stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset § 8 som sier følgende: "Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen av driften av virksomheten."

Brukermedvirkning er en erkjennelse av at pasienters og pårørendes bidrag er en viktig forutsetning for et godt/bedre helsetilbud.​

Pasienter, pårørende, avdelinger eller enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker til Brukerutvalget. Brukerutvalget møtes 6-8 ganger i året. Post til brukerutvalget sendes til:

Brukerutvalget
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9601 HAMMERFEST 
postmottak@finnmarkssykehuset.no
(merk i overskriften at henvendelsen gjelder brukerutvalget)

En mann som sitter i en stol

Kjell Magne Johansen

Leder

kjellmagnejohansen@hotmail.com

SAFO

Kreftforeningen

Edel Ingebrigtsen

FFO 

Bjørnar Leonardsen

FFO 

Gro Johansen

FFO Mental Helse 

Ken Roger Gjøvik 

RIO 

Ilja Pugastov 

Eldrerådet i Finnmark

Inga Pettersen Lindi 

Samisk representant 

Sunna Regine Inga

Brukerutvalget sender årlig ut årsmeldinger. Her finner du årsmeldingene for de siste årene. 

  Referater

  2024
   2023
    Sist oppdatert 24.04.2024