En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker på prinsipielt og generelt grunnlag. Brukerutvalget vil ikke kunne behandle saker gjeldende enkeltpersoner.

Brukerutvalget er opprettet med bakgrunn i stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset § 8 som sier følgende: "Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen av driften av virksomheten."

Brukermedvirkning er en erkjennelse av at pasienters og pårørendes bidrag er en viktig forutsetning for et godt/bedre helsetilbud.​

Pasienter, pårørende, avdelinger eller enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker til Brukerutvalget. Brukerutvalget møtes 6-8 ganger i året. Post til brukerutvalget sendes til:

Brukerutvalget
Finnmarkssykehuset, Sykehusveien 35, 9601 HAMMERFEST 
postmottak@finnmarkssykehuset.no
(merk i overskriften at henvendelsen gjelder brukerutvalget)

Kjell Magne Johansen

Leder

470 13 663

SAFO

Gro Johansen

Nestleder

FFO

Alf Bjørn

990 47 824

FFO

Torhild Ackerman

918 04 807

FFO Mental Helse

Knut Harald Eriksen

922 25 735

FFO Mental Helse

Solveig Methi

911 65 498

Kreftforeningen

Tom Kristian Hermo

412 34 595

RIO

Susanne Elisabeth Siri

952 77 737

Samisk representant

Astrid Daniloff

905 52 031

Eldrerådet

Bjørnar Leonardsen
FFO
M 900 55 982

Synnøve Pettersen
FFO
​M 481 85 711

Eli Haaland
FFO Mental Helse
M 976 52 374

Tove Hardersen
Kreftforeningen
M 416 26 840

Tor Arne Heiskari Johansen
RIO
M 450 50 078

Arnfinn Sarilla
Eldrerådet
M 901 49 934

Sist oppdatert 08.09.2023