Bli med på en rundtur

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt, og får i tillegg en underetasje, når det står klart på tomta ved Rossmolla på nedre Fuglenes.

Publisert 01.10.2021
Sist oppdatert 29.02.2024

​Vær med på en rundtur:

  • Innenfor hovedinngangen i første etasje møter du en stor og luftig vestibyle, med servicesenter, sykehusapotek og kafé.
    I fløyen til høyre ligger akuttmottak, observasjon, bildediagnostikk, fysio- og ergoterapi, samt kommunale helsetjenester. Hammerfest kommune har planlagt med legevakt/legesenter og tolv korttidsplasser nær tilknytning til akuttmottaket.
  • Til venstre finner du undervisningsdel for sykepleierutdanningen og for femte- og sjetteårs-studentene på legeutdanningen, med kontorer for undervisning og forskning, undervisningsrom, bibliotek, lesesal og pausearealer. Fløyen har tre store auditorier.
  • I andre etasje ligger poliklinikker, operasjon, intensiv, tung overvåkning operasjonsavdeling, lab, blodbank, VPP, BUP og habiliteringstjenesten for barn og unge. Her ligger også barnepoliklinikken, med adkomst til barneavdelingen, som ligger rett over.
  • Fødeavdeling, gynekologisk poliklinikk, sengeposter, pasienthotell, barneavdeling og korttidsposten til Hammerfest kommune med 20 senger finner du i tredje etasje.
  • Fjerde etasje huser kontorplasser og tekniske rom. Kontordelen er delt i to, den ene fløyen for UiT, den andre for administrasjonen i Finnmarkssykehuset. 
  • I tillegg til tekniske rom, ikke-medisinsk service og varemottak, huser underetasje livssynsrom og garderober.