Bli med på en rundtur

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt, og får i tillegg en underetasje, når det står klart på tomta ved Rossmolla på nedre Fuglenes.

Publisert 01.10.2021
Sist oppdatert 04.09.2023

Vær med på en rundtur:

  • Innenfor hovedinngangen i første etasje møter du en stor og luftig vestibyle, med servicesenter, sykehusapotek og kafé.
    I fløyen til høyre ligger akuttmottak, observasjon, bildediagnostikk, fysio- og ergoterapi, samt kommunale helsetjenester. Hammerfest kommune har planlagt med legevakt/legesenter og tolv korttidsplasser nær tilknytning til akuttmottaket.
  • Til venstre finner du undervisningsdel for sykepleierutdanningen og for femte- og sjetteårs-studentene på legeutdanningen, med kontorer for undervisning og forskning, undervisningsrom, bibliotek, lesesal og pausearealer. Fløyen har tre store auditorier.
  • I andre etasje ligger poliklinikker, operasjon, intensiv, tung overvåkning operasjonsavdeling, lab, blodbank, VPP, BUP og barnehabilitering. Her ligger også barnepoliklinikken, med adkomst til barneavdelingen, som ligger rett over.
  • Fødeavdeling, gynekologisk poliklinikk, sengeposter, pasienthotell, barneavdeling og korttidsposten til Hammerfest kommune med 20 senger finner du i tredje etasje.
  • Fjerde etasje huser kontorplasser og tekniske rom. Kontordelen er delt i to, den ene fløyen for UiT, den andre for administrasjonen i Finnmarkssykehuset, hvor de fleste vil arbeide i helt eller delvis åpne kontorlandskap. De største kontorene i administrasjonen i Finnmarkssykehuset vil ha åtte arbeidsplasser.
  • I tillegg til tekniske rom, ikke-medisinsk service og varemottak, huser underetasje kapell/stillerom og garderober.

Illustrasjon av etasjeplan til NHS

Etasjeplan NHS