Prosjektledelse NHS

styret på omsvisning

Styret på omsvisning på byggeplassen høsten 2022. Foto: Eirik Palm

Byggeprosjektet er delt i to deler 
  • ​Gjennomføring bygg 
  • ​Byggrelatert organisasjonsutviklingsprosjekt
Felles mål er å gjennomgøre en helhetlig prosess med planlegging, forberedelse av organisasjon, bygging og ibruktakelse av bygg som sikrer et bygg som understøtter en gjennomtenkt og effektivt pasientvirksomhet i tråd med fremtidige behov. 

Prosjektledelse i Finnmarkssykehuset

Prosjekteier

Ole Hope
Administrerende direktør

Prosjektleder bygg

Espen Hansen 
Utbyggingssjef NHS

Prosjektleder OU

Violet Sigrid Karoliussen 
Prosjekt- og porteføljekoordinator 

Sist oppdatert 07.08.2023