Prosjektledelse NHS

 
Byggeprosjektet er nå inne i en ny fase hvor vi nærmer oss overtakelse. Tidligere var prosjektet delt mellom bygg og OU, disse er nå slått sammen. Samtidig legges det opp til separate arbeidsprosesser. 

Prosjektledelse i Finnmarkssykehuset

Prosjekteier

Ole Hope
Administrerende direktør

Prosjektsjef

Violet Sigrid Karoliussen 

Prosjektstyret

Prosjektsjef rapporterer til prosjektstyret. Medlemmer av styret er: 

 • Prosjektstyrets leder og administrerende direktør: Ole Hope
 • Økonomisjef: 
 • Klinikksjef Hammerfest sykehus: Eystein J. Hauge (konst.)
 • Drift- og eiendomssjef: Ole Martin Olsen 
 • Representant UiT: Julia Holthe Sempler 
 • Representant Hammerfest kommune: Elisabeth Paulsen 
 • Ekstern representant: Hulda Gunnlaugsdottir 
 • Ekstern representant: Stener Kvinnsland 
 • Ekstern representant: Just Ebbesen 
 • Helse Nord IKT: Oddbjørn Schei 
 • Foretakstillitsvalgt Finnmarkssykehuset: Thoralf Enge 
 • Brukerrepresentant: Kjell Magne Johansen
Sist oppdatert 22.04.2024