Felles tidslinje for alle byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset

Publisert 23.04.2020
Sist oppdatert 30.03.2022

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset

2011: Forprosjektfasen for nye Kirkenes sykehus iverksettes

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner tidligfaseplanleggingen og viderefører prosjektet med forprosjektfase. Se egen styresak

2012: Styrking av spesialisttilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Helse Nord RHF er i dialog med Helse Finnmark HF (nå Finnmarkssykehuset HF) og Alta kommune om videreutvikling av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta. Arbeidet pågår frem til 2014.

2013: Byggefasen starter for nye Kirkenes sykehus

Styret godkjenner forprosjektfasen i styremøte i desember 2013 og NKS går nå over i byggefasen. Se egen styresak og forprosjektrapport her

2014: Forprosjekt Alta nærsykehus

Styret i Helse Nord RHF beslutter en utbygging av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta. Se egen styresak

2015: Samisk helsepark iverksettes

Styret i Finnmarkssykehuset iverksetter arbeid med planlegging og bygging av Samisk helsepark. Se egen styresak her

2015: Styret vedtar igangsettelse av idèfasen til nye Hammerfest Sykehus

Styret vedtar igangsettelse av første fase ved byggingen av nytt sykehus i Vest-Finnmark. Fasen gjennomføres og avsluttes noen måneder senere. Les idèfaserapporten her

2016: Styringsdokument Samisk helsepark

Styringsdokumentet som gir en oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idè- og konseptasen til Samisk helsepark godkjennes av styret i Finnmarkssykehuset. Se styringsdokumentet her

2016: Godkjenning av forprosjektrapport for Alta nærsykehus

Styret ved Finnmarkssykehuset HF godkjenner forprosjektrapporten for Alta nærsykehus og anbefaler igangsetting av detaljprosjektering og byggestart. Se egen styresak og forprosjektrapport her

2017: Idè-og konseptfaserapport for Samisk helsepark

Styret i Finnmarkssykehuset vedtar og legger til grunn idè - og konseptfaserapporten for Samisk helsepark. Det anbefales også at prosjektet går rett inn i byggefase da prosjektet er et lite byggeprosjekt og forprosjektfasen dermed ikke er nødvendig. Se styresak og rapport her

2017: Konseptfasen for nye Hammerfest Sykehus

NHS befinner seg nå ved prosjektinnramming og oppstart for konseptfasen. Styret vedtar ny tomt på Rossmolla på Fuglenes i Hammerfest kommune.

2018: Bygging av Samisk helsepark

Oppstart på byggeplassen for Samisk helsepark er i mai 2018. På bildet ser du en illustrasjon av ferdig bygg.
Illustrasjonsbilde av Sami Klinihkka
Se egen nyhetssak

12.oktober 2018: Offisiell åpning av nye Kirkenes sykehus

Datoen skriver seg inn som en viktig milepæl for pasienttilbudet i Øst-Finnmark og det er den første åpningen av nytt sykehus i Finnmark på over 60 år. Litt over en måned etter åpningen flytter de første pasientene inn på sykehuset.
Bilde av Kirkenes sykehus
Les administrerende direktør Eva Håheim Pedersen sin tale til åpningen

2018: Konseptfasen for nye Hammerfest Sykehus

Konseptfasen avsluttes og forprosjektfasen starter. Se konseptfaserapporten her

2019: Samisk Helsepark blir Sámi Klinihkka

Styret i Finnmarkssykehuset vedtar at det nye navnet på Samisk helsepark blir Sámi Klinihkka

2019: Alta nærsykehus blir Klinikk Alta

I oktober 2019 overtar Finnmarkssykehuset HF det nye klinikkbygget i Alta fra entreprenør Harald Nilsen AS. Prosjektnavnet Alta nærsykehus blir offisielt omdøpt til Klinikk Alta. Se egen nyhetssak

2019: Endelig vedtak om bygging av nye Hammerfest sykehus

Forprosjektfasen avsluttes og styret i Finnmarkssykehuset gjør endelig vedtak om bygging av nytt sykehus på Rossmolla.
Illustrasjonsbilde av nye Hammerfest sykehus
Se egen nyhetssak

11.desember 2019: Offisiell åpning av Klinikk Alta

Klinikk Alta er klar for åpning og snora klippes for nok en merkedag i helsetjenesten i Finnmark.
Omvisning av operasjonsavdeling på Klinikk Alta

28.januar 2020: Offisiell åpning av Sámi Klinihkka

Den offisielle åpningen av Sámi Klinihkka markerer en merkedag for samiske pasienter. Klinikksjef med stab var på plass allerede i oktober. På bildet ser du knyttingen av bånd som markerer åpningen.
Bilde fra åpningen av Sami klinihkka

2020: Byggestart nye Hammerfest sykehus

2020 markerer byggestarten for Nye Hammerfest Sykehus. 8.juni ble grunnsteinen lagt ned og forventet innflytning er 2025.