Reisepolicy

Hasvik

​Til og fra Hammerfest sykehus

Pasientreisers politikk:
Primært hurtigbåt til Hammerfest morgen og hurtigbåt fra Hammerfest ettermiddag.
Sekundært fly til Hammerfest morgen og fly fra Hammerfest ettermiddag eller drosje.

Hasvik 286,3 km. Ca 4:42 timer med bil. Kjører da via Alta til Øksfjord hvor en er avhengig av ferge.
Uværsutsatte veistrekninger – se trafikkmeldinger.
Båt eller fly kan være å foretrekke ved hjemreise.

 

Reise til/fraTransportmiddel
AltaPrimært egen bil eller buss(buss fra Øksfjord)
Sekundært drosje
HammerfestPrimært hurtigbåt til Hammerfest morgen og hurtigbåt fra Hammerfest ettermiddag.
Sekundært fly til Hammerfest morgen og fly fra Hammerfest ettermiddag eller drosje.
Tromsø/ OsloPrimært rimeligste fly til/fra Tromsø via Hammerfest
Sekundært buss/egen bil eller drosje til Alta videre m. rimeligste fly
Sist oppdatert 26.09.2016