Reisepolicy

Loppa

​Til og fra Hammerfest sykehus

Pasientreisers politikk:
Primært hurtigbåt (unntatt tirsdag), egen bil, hurtigrute om natten. Sekundært drosje

Distanse Hammerfest - Øksfjord 260 km, ca 3:30 timer med bil.
Mange bor utenom kommunesenter, noen er avhengige av videre båtforbindelse, noe som vil påvirke reisetid.
Værutsatte strekninger (bl.a Sennaland). Se trafikkmeldinger


 

Reise til/fraTransportmiddel
AltaPrimært rutebuss eller egen bil
Sekundært drosje
HammerfestPrimært hurtigbåt (untatt tirsdag) egen bil, hurtigrute om natten
Sekundært drosje
TromsøPrimært Hurtigrute på ettermiddag til Tromsø med overnatting i Tromsø. Hurtigrute på kveld fra Tromsø.
Eller egen bil tur/retur Tromsø.
Sekundært rutebuss morgen til Alta og rimeligste fly videre til Tromsø. Rimeligste fly tilbake til Alta og rutebuss videre til Øksfjord.
OsloPrimært rutebuss til Alta og rimeligste fly til Oslo. Retur med rimeligste fly til Alta og rutebuss til Øksfjord.
Eller privatbil eller drosje mellom Øksfjord og Alta, hvis det ikke passer med buss.
Sist oppdatert 26.09.2016