Rettigheter

  • Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern

    Kontrollkommisjonen skal bidra til å sikre at pasienter ikke utsettes for uriktig, vilkårlig eller uforholdsmessig tvangsbruk.

  • Når mor eller far blir syk

    Når en mor eller far blir alvorlig syk fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen.

Sist oppdatert 27.09.2023