Når mor eller far blir syk

Når en mor eller far blir alvorlig syk fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen.

​Å være hovedansvarlig for barn ved alvorlig sykdom er krevende. Du skal ivareta barna så godt som mulig, både følelsesmessig  og praktisk. Hverdagslivets små og store oppgaver må følges opp i en situasjon der mye er forandret og bekymringene er store. Du vil ofte være en støtteperson for den syke. I mange tilfeller vil du også være kontaktperson for helsetjenesten og ha rollen som informasjonssentral for familiens nettverk.

Egne følelser, bekymringer og behov kan da komme langt ned på listen over hva du har mulighet til å prioritere. Det er vanlig å kjenne seg hjelpeløs, overveldet og alene i slike situasjoner.

Ingen situasjoner er helt like, og ingen mennesker reagerer på samme måte. Likevel er det fellestrekk som går igjen og noen råd vil gjelde for de aller fleste. Husk at ingen kan klare absolutt alt hele tiden og at godt nok er godt nok. Husk også at det er hjelp å få.

Du trenger informasjon

Kunnskap om sykdommen og behandlingen samt oversikt over kontaktpersoner kan gi deg forutsigbarhet og kontroll. Helsepersonell har ansvar for å gi deg denne informasjonen. Det anbefales at du, den som er syk og behandlingsteamet møtes raskt.

Dersom den som er syk ikke vil at du skal ha informasjon, kan du likevel kontakte behandlingsteamet for en avklaring. Du har rett til å få generelle råd og tips om hvordan du skal forholde deg til situasjonen, hvilke rettigheter du og barna har og hvordan du best kan involvere og ivareta dine barn.

Vær oppmerksom på at du i perioder kan ha vansker med å få med deg alt som blir sagt. Det er ofte nyttig å forberede seg til møter ved å tenke over hva du lurer på. Notér gjerne. Ofte kan det være en god støtte å ha med seg en annen voksenperson i møte med helsetjenesten. Du kan be om flere møter.

Tips til hva du kan spørre om

  • Hvem er i behandlingsteamet og hvem har ansvar for hva?
  • Hva kan jeg få vite om sykdommen og behandlingen?
  • Når får vi informasjon – når tas avgjørelser?
  • Hvilke rettigheter har jeg/vi?
  • Hvilke tilbud og oppfølging kan jeg og barna mine få?
  • Hvem kan hjelpe meg å snakke med barna?
  • Hva skal jeg si til nettverk, skole og barnehage?
  • Hvilke tilbud finnes der vi bor?
  • Hvor finner jeg mer informasjon?
  • Når skal vi møtes neste gang?​​

Sist oppdatert 25.04.2023