Samvalg

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

​Som pasient har du rett til å ta del i valg som gjelder både utredning, behandling og oppfølging. Samvalg skal sikre at du får tilstrekkelig, presis og relevant informasjon om hva du kan forvente av behandlingsalternativene. Samvalg handler oftest om å velge mellom ulike og tilgjengelige behandlinger, men også det å utsette, avvente eller velge å ikke behandle. Du skal også kunne velge å avstå fra å ta del i slike valg.

Utgangspunktet for en samvalgssituasjon er at ingen av alternativene du kan velge mellom fremstår som klart best for alle pasienter, men blir et spørsmål om hvordan du veier fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene opp mot hverandre. Den eller de som velger må gjøre en avveining, eksempelvis mellom sannsynlig effekt og risiko for bestemte bivirkninger. En slik avveining avhenger også av dine verdier og preferanser.

Du får støtte av helsepersonell i denne prosessen. For mange vil det være en god støtte å snakke med familie eller andre nære personer om disse valgene.

Spørsmål du kan stille din behandler

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at disse fordelene og ulempene vil gjelde for meg?

Når du skal være med å velge, spør deg selv: Hva er viktig for meg?

Samvalgsverktøy

Noen ganger kan samvalgsverktøy være til hjelp i beslutningsprosessen. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem og hvilke valgmulighetene som er tilgjengelig. De kan brukes både før, under og etter konsultasjon.

På helsenorge.no finner du samvalgsverktøy for utvalgte problemstillinger. Flere verktøy skal utvikles. Selv om du ikke finner samvalgsverktøy som er relevant for deg, kan du og din behandler like fullt gjennomføre et samvalg. Dette gjør dere ved å diskutere de ulike alternativene og komme frem til det beste valget for deg.

Se animasjonsfilm om samvalg og les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 09.07.2024