• SANKS Hamarøy

    Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen. SANKS nasjonale team har kontor på Servicebygget i Drag.

  • Sámi klinihkka - Ávjovárgeaidnu

    På Ávjovárgeaidnu finner du voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), spesialistlegesenteret og døgnenhet psykisk helse og avhengighet. Voksenpsykiatrisk poliklinikk ligger i underetasjen.

  • En stor bygning ved siden av en vannmasse
    Kirkenes sykehus

    Kirkenes sykehus ligger flott til ved Andrevann i Kirkenes og stod nytt i 2018. Sykehuset har akuttfunksjon og er lokalsykehus for Øst-Finnmark.