SANKS Hamarøy

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen. SANKS nasjonale team har kontor på Servicebygget i Drag.

Slik finner du fram

Adresse

Hellandsveien 1
8270 Drag