SANKS Røros

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen. SANKS nasjonale team har kontor på Røros.

Kontakt

Telefon

915 12 892

Telefon

905 67 217
SANKS Røros

Slik finner du fram

Adresse

Øverhagaen 15
7374 Røros
Røroskontoret et samlokalisert med BUP Røros