SANKS Tromsø

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen. SANKS nasjonale team har kontor i Tromsø.

Kontakt

Telefon

78969338

Slik finner du fram

Adresse

Storgata 81
9008 Tromsø
Tromsøkontoret er lokalisert på Torgsenteret. Du finner oss i 3. etg.