SANKS Tromsø

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen. SANKS nasjonale team har kontor i Tromsø.

Kontakt

Telefon

78969338

Slik finner du fram

Adresse

Åsgårdvegen 40
Tromsøkontoret er lokalisert i Bygg 11 - kontor 108