Pasientkurs

ADHD hos barn og unge

Dette er et dagskurs for deg som er foreldre eller foresatt til barn eller ungdom med ADHD.

10.
juni
2024
  1. 10. jun. 2024, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 10. jun. 2024, 09:00 - 15:30

Arrangør

Hvis barnet/ungdommen allerede er pasient ved BUP, SANKS, kan du ta direkte kontakt med oss for påmelding. 

Dersom barnet/ungdommen ikke er pasient ved BUP, SANKS, må du ha henvisning fra fastlege.  

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til SANKS (Bruk henvisningssted Finnmarkssykehuset HF, Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Karasjok) eller per post til

BUP SANKS Karasjok
Postboks 4
9735 Karasjok

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta. 

Deltakere mottar innkalling fra Finnmarkssykehuset. 

Hvorfor delta på kurs

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.
 

Innhold i kurset

På kurset møter du erfarne fagfolk som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og deler egne erfaringer. På denne måten kan dere lære av hverandre, og slik vil du få best mulig utbytte av vår læring- og mestringstilbud.

Temaer kurset tar for seg:

  • Hva er ADHD/ADD?
  • Behandling og medikamenter
  • Validering av følelser
  • Ulike instanser man kan søke hjelp hos

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sin hotellavtale med Scandic Hotell i Karasjok dersom det er behov for overnatting.

Du må selv ta kontakt direkte med hotellet og oppgi at du skal benytte deg av Helse Nord sin avtale, da overnattingen inngår som en del av din behandling ved sykehuset.

Telefon +47 78468900

Reise

Sámi klinihkka - SANKS

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 
 
Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper