Pasientreiser

På denne siden vil du finne oversikt over reisemuligheter og hva slags reisemåte du vanligvis må benytte til våre viktigste behandlingssteder.

Pasientreiser  05515

Snelandia har laget en egen reiseplanlegger for buss - og båtreiser i Finnmark. Her kan du legge inn avreisested og ankomststed, så vil du få opp alle alternativer for den aktuelle datoen. 

Snelandia reiseplanlegger

For reiser til UNN-Tromsø eller andre sykehus ber vi deg sjekke avgangstider til nærmeste flyplass hos Widerøe. 

Widerøe

Generelle bestemmelser

Hovedregelen er at pasientreiser dekkes med en standardsats per kilometer.
Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter dekkes. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + drosje/turvogn.

Hovedregel for rekvisisjoner:

Pasientreiser rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga medisinske forhold.

Drosje/turvogn

Bestilles på telefon 05515 eller av behandler senest siste virkedag kl 13:00 før reisedagen.

Flyreiser

Bestilles på telefon 05515 så tidlig som mulig etter at innkalling er mottatt.

Reisepolicy for hver kommune

For flyplasser gå til www.avinor.no og velg din flyplass.

Sist oppdatert 11.09.2023