Pasientkurs

Diabetes type 1

Velkommen til kurs for deg som har hatt diabetes type 1. Kurset arrangeres også for pårørende. Kurset kan arrangeres flere steder.

Tid og sted

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Innhold i kurset 

Mer informasjon kommer når det nærmer seg. 

Overnatting

Ved behov for overnatting så kan du benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av avtalen.

Oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med​

Overnatting refunderes etter faste satser, du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. 

Les mer om refusjon ​

Reise

Hvis du må reise til kurstedet så kan du kontakte Pasientreiser på telefon 05515 som vil organisere reisen din for deg. 

Les mer om booking av reise her

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper