Pasientkurs

Hjertekurs - kransåresykdom

Velkommen til kurs for deg som har nylig har hatt hjerteinfarkt, og/eller har fått påvist sykdom i kransarteriene, kurset er også åpent for pårørende. Kurset kan arrangeres flere steder.

Fullt
18.
juni
2024
2 dager
 1. 18. jun. 2024
 2. 19. jun. 2024

Tid og sted

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til de ulike stedene. (adresser står under).

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta. 

Deltakerne mottar innkalling fra Finnmarkssykehuset.

For pasienter som skal til Karasjok: 

Medisinsk Avdeling,
Spes.pol Karasjok
Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Dato for kurset 

Kurset arrangeres flere steder. Dato står øverst, og vi legger det også inn her. 

 • 18. - 19.mars: Kirkenes sykehus 
 • 06. - 07. mai: Kirkenes sykehus 
 • 13. - 14. mai: Sámi klinihkka

Innhold i kurset 

På kurset møter du erfarne fagfolk som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sin historie. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og deler egne erfaringer. På denne måten kan dere lære av hverandre, og slik vil du få best mulig utbytte av vårt læring- og mestringstilbud.

Temaer kurset tar for seg

 • Sykdomslære
 • Behandling og medisinering
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 •  Livsstilsendring
 •  Pårørenderollen
 • Psykiske reaksjoner

Overnatting

Ved behov for overnatting så kan du benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av avtalen.

Oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med​

Overnatting refunderes etter faste satser, du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. 

Les mer om refusjon ​

Reise

Hvis du må reise til kurstedet så kan du kontakte Pasientreiser på telefon 05515 som vil organisere reisen din for deg. 

Les mer om booking av reise her

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Andre datoer

 1. Passert
  18.
  mars
  2024
  2 dager
  Hjertekurs - kransåresykdom
 2. Passert
  6.
  mai
  2024
  2 dager
  Hjertekurs - kransåresykdom
 3. Passert
  13.
  mai
  2024
  2 dager
  Hjertekurs - kransåresykdom
 4. 18.
  juni
  2024
  2 dager
  Hjertekurs - kransåresykdom