Kirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfest

Avdelingen tilbyr akutt og planlagt basalkirurgi. Ortopedene ved avdelingen utfører det meste innen skadekirurgi og samarbeider med UNN og Oslo universitetssykehus ved komplekse skader.

Avdelingen tilbyr mindre kirurgiske inngrep for behandling av brokk, åreknuter m.m og disse opereres vanligvis dagkirurgisk. Kirurgiske inngrep tilbys for behandling av sykdommer i fordøyelsessystemet. Inngrepene foretas både ved hjelp av laprascopi (kikkhullsoperasjon) og ved åpne kirurgiske inngrep.

Avdelingen tilbyr enklere urologisk kirurgi for behandling av blærestein og prostatalidelse.

Vi utfører det meste innen elektiv kirurgi, og mottar etter henvisning alle pasientkategorier innen ortopedien til poliklinisk vurdering og utredning. Vi samarbeider med sykehusets røntgenavdeling, som tar røntgenbilder og utfører CT-skanninger, MR- og ultralydsundersøkelser. 

Basert på din alder, diagnose og andre sykdommer så vil du bli valgt til dagkirurgi/poliklinisk kirurgi eller innleggelse. 

Vi utfører hofte- og kneleddsproteser. Kompliserte proteserevisjoner henvises til UNN. Artroskopisk kirurgi foretas i kne-, skulder- og ankelledd, og gjelder også for eksempel behandling av meniskskader i kneet og impingement i skulderen. 

Vi utreder pasienter med rygg- og nakkeplager, mens pasienter med operasjonstrengende behandling henvises til UNN.

Vi behandler alle typer sår, deriblant brannsår. Større brannskader videresendes til Haukeland universitetssykehus.

Ortopedisk avdeling samarbeider med fysikalsk avdeling, og har fast fysioterapeut tilknyttet avdelingen. Videre har avdelingen samarbeid med Opptreningssenteret i Finnmark (OIF i Alta) og  ViGØR Rehabiliteringssykehus i Tromsø. I tillegg samarbeider avdelingen med Nord-Norges Ortopediske verksted i Tromsø, som også har poliklinisk virksomhet ved Hammerfest sykehus.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Hammerfest sykehus Kirurgisk/ortopedisk avdeling
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kirurgisk/ortopedisk sengepost ligger i 3. etasje, kirurgisk og ortopedisk poliklinikk i 1. etasje.

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten