Dialyseenheten, Lakselv

Til dialyseenheten kommer pasienter med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling.

I Lakselv tilbys dialyse tre ganger i uken utfra pasientenes behov. Du kan nå oss på telefon disse dagene.

Kontakt

Telefon