Geriatrisk poliklinikk, Hammerfest

Ved geriatrisk poliklinikk utreder vi pasienter for ulike typer funksjonssvikt.

Pasientene ved geriatrisk poliklinikk utredes av et tverrfaglig geriatrisk team, bestående av leger, sykepleiere og fysio- og ergoterapeuter.

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Geriatrisk poliklinikk
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Slik finner du fram

Oppmøtested

Geriatrisk poliklinikk holder til i 4. etasje i fløy S
En parkeringsplass foran en bygning

Hammerfest sykehus

Sykehusveien 35

9601 Hammerfest

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten