BUP Hammerfest

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Opptaksområde: Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Nordkapp.

Behandlingstilbud

BUP Hammerfest gir tilbud om vurdering, utredning og behandling for barn og ungdom fra 0 – 18 år med psykiske problemer, etter henvisning fra fastlege eller leder for barneverntjenesten. Videre gir vi tilbud om veiledning i foreldrefunksjoner i pasientens hjemmemiljø (ambulant team).

Alle henvisninger blir vurdert av et inntaksteam. De gjøres vurderinger etter pasientrettighetsloven i forhold til rett til helsehjelp og ventetid.

Våre behandlere er psykologspesialist, psykolog, klinisk pedagog, klinisk sosionom, sosionom, barnevernpedagog. Poliklinikken har sekretær, og dette vil være den personen du først får kontakt med når du ringer oss.

Personell fra BUP reiser til kommunene 1 gang pr. mnd. Der deltar vi på samarbeidsmøter, samt gjennomfører utredning og behandling av pasienter. Ambulant team reiser hjem til pasienter etter behov. 

Spesielle forhold ved henvisning

Henvisning gjøres på egne spesialskjemaer for BUP-henvisning, evt på brevark med informasjon tilsvarende det som er etterspurt på BUP-skjemaet.

Ekstern veiledning/undervisning

Poliklinikken har fast veileding med samarbeidspartnere etter avtale. Videre kan vi undervise i tema tilknyttet psykisk helsevern for barn og ungdom. 

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
BUP Hammerfest
Sykehusveien 28
9601 Hammerfest

Slik finner du fram

Oppmøtested

BUP Hammerfest ligger sammen med VPP i et eget bygg vis a vis hovedinngangen til sykehuset.
Henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen

BUP og VPP Hammerfest

Sykehusveien 28

9601 Hammerfest

Det går minibuss mellom hovedinngangen på sykehuset og hurtigbåtkaia i Hammerfest sentrum som korresponderer med VargsundXpressen til og fra Alta mandag til fredag.

Busstoppet Fuglenes veikryss ligger 300 meter fra sykehuset. Bruk Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte busstider. 

​Hammerfest bussterminal ligger i Hammerfest sentrum, 2,5 kilometer fra Hammerfest sykehus. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger. ​

 

All parkering på sykehusområdet skal foregå på oppmerkede og skiltede plasser.

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

Betaling via app (easypark) eller automat. Dette gjelder også for El-biler.

Betaling i tidsrommet 07:50-21:00 på hverdager. Helger er gratis. 

Les mer om parkeringsløsningen her

 

Reserverte p-plasser

Det er reservert fire plasser ved hovedinngangen for pasientgruppe kreftinfusjon. Parkeringskort for disse plassene hentes i resepsjonen. Det er ikke fri parkering.

 

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten