Ambulant rehabiliteringsteam

Vi reiser ut til deg som har en ervervet skade, eller kronisk sykdom, og som har behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten i rehabiliteringsprosessen. Vi kan komme hjem til deg, møte deg på et sykehus, eller være med på møter i kommunen. Vi samarbeider med andre spesialister og hjelpere i kommunen der du bor. Når noen blir syk eller skadet påvirkes også andre rundt personen. Derfor er det vanlig at vi også snakker med andre i ditt nærmiljø, som familie, nære venner eller arbeidskolleger. Vi reiser over hele Finnmark, og jobber i kommunene både i øst- og vestfylket.

Hvem kan få hjelp fra oss?

Målgruppen er ikke begrenset til enkelte diagnoser.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) bistår voksne med funksjonssvikt som gir langvarige og sammensatte problemer. Disse problemene kan oppstå på ulike områder, som for eksempel i nære relasjoner, på arbeidsplassen, på skolen, eller i fritiden. Pårørende og hjelpeapparatet rundt personen kan også få støtte og veiledning fra oss.

Hva gjør vi?

Vi legger til rette for samarbeid mellom ulike faginstanser på tvers av profesjoner, etater og nivåer, slik at tilgjengelig kompetanse brukes til beste for deg som trenger hjelp.

Arbeidet i enkeltsaker kan innebære:

  • Kartlegging i forkant av rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten - mer målrettede opphold kan gjøre din og fagfolkenes innsats mer effektiv og hensiktsmessig.
  • Vi kan ha kontakt med deg, være diskusjonspartner, veilede og følge deg mellom ulike deler av hjelpeapparatet for å bidra til kontinuitet og sammenheng i din rehabiliteringsprosess.
  • Kartlegging, veiledning, tilrettelegging og oppfølging i forhold til tilbudet i kommunen der du bor.
  • Bistand og veiledning i forbindelse med utarbeiding av Individuell Plan.

  • Utarbeiding og gjennomføring av opplæringstiltak, til deg, pårørende og ansatte i kommunene.

Mer om ambulante rehabiliteringstjenester

Alle helseforetak i Nord-Norge har et ART. For å samarbeide om å utvikle gode tjenester i hele regionen er det opprettet et Regionalt Nettverk for ART i Nord-Norge.

Kontakt oss:

Alle kan ta kontakt med oss i ART for å spørre om råd eller diskutere rehabilitering, men hvis vi skal gå dypere inn i en sak og arbeide videre med rehabiliteringstilbudet til en bestemt person, trenger vi en formell søknad underskrevet av en lege.

Søknader sendes til avdelingens felles inntaksteam.

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus Ambulant rehabiliteringsteam
Postboks 410
9915 Kirkenes

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ambulant rehabiliteringsteam holder til i 3. etasje i fløy D3 sør.
En stor bygning ved siden av en vannmasse

Kirkenes sykehus

Skytterhusveien 2

9900 Kirkenes

​Bussholdeplassen er rett utenfor hovedinngangen.


Se Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte tider

​Kirkenes sykehus har 226 parkeringsplasser for besøkende og ansatte. Åtte plasser er reservert for handicap. I tillegg parkerer blodgivere som skal gi blod, og pasientverter gratis. Parkeringsavgift gjelder kjernetiden 8.00 - 14.00. I helgene er det gratis parkering.

Du kan enten betale med app (Easypark) eller på automat (her skriver du inn bilens reg.nummer, og bilen registres digitalt. Du trenger ikke gå med lapp tilbake til bilen).

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus

Dette bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus.