Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark (HAVO)

Habilitering er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. HAVO utreder og behandler pasienter fra 18 år med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet.

HAVO er tverrfaglig sammensatt med vernepleier, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sexolog, samisk rådgiver, lege og nevropsykolog.

Målgruppe

Personer med medfødt eller tidlig ervervet skade i form av sammensatte utfordringer eller funksjonsvansker som trenger spesialisert habilitering. Personer kan ha kognitiv funksjonsnedsettelse (utviklingshemming) og / eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, autisme eller ulike syndromer. Noen personer i målgruppa har ingen kognitiv svikt, men andre komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte vansker.

Arbeid i enkeltsaker kan innebære

  • Utredning
  • Diagnostisering
  • Planlegging og iverksetting av spesialisert habilitering
  • Språk og kommunikasjon
  • Demens ved utviklingshemming
  • Atferdsvansker ved utviklingshemming og autisme

Utredningen kan blant annet innebære nevropsykologiske undersøkelser, somatisk undersøkelse, kartlegging av praktiske ferdigheter og intervjuer med personen selv, pårørende og nærpersoner. Arbeidet vårt foregår oftest der personen bor i sin hjemkommune, men kan også foregå poliklinisk.

Vurdering/bistand i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 går inn som en vesentlig del av arbeidsoppgavene.

Veiledning/oppfølgning 

Resultater av utredningen blir (etter avtale) muntlig presentert for personen selv og for aktuelle samarbeidspersoner/ nærpersoner og pårørende. Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist. Råd og veiledning gis etter hvilke resultater av utredningen som fremkommer. Det kan gi mer riktig behandling/tiltak både til personen selv, tilrettelegging og miljøarbeid. Ut fra behov og aktuelle problemstillinger, kan vi gi veiledning til nærpersoner, støttesamtaler med personen selv, deltakelse i ansvarsgruppe, deltakelse i utarbeidelse av individuell plan, rådgivning til andre involverte instanser, undervisning med mer.

Habiliteringstjenesten tilbyr kurs for å styrke kompetansen innen habilitering i kommunene.

Henvisningsrutine til HAVO

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus Voksenhabiliteringen
Postboks 410
9915 Kirkenes

Slik finner du fram

Oppmøtested

Habiliteringstjenesten for voksne holder til i 3. etasje i fløy D3 sør.
En stor bygning ved siden av en vannmasse

Kirkenes sykehus

Skytterhusveien 2

9900 Kirkenes

​Bussholdeplassen er rett utenfor hovedinngangen.


Se Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte tider

​Kirkenes sykehus har 226 parkeringsplasser for besøkende og ansatte. Åtte plasser er reservert for handicap. I tillegg parkerer blodgivere som skal gi blod, og pasientverter gratis. Parkeringsavgift gjelder kjernetiden 8.00 - 14.00. I helgene er det gratis parkering.

Du kan enten betale med app (Easypark) eller på automat (her skriver du inn bilens reg.nummer, og bilen registres digitalt. Du trenger ikke gå med lapp tilbake til bilen).

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus

Dette bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus.