Bilde av luftambulansen

Luftambulansen

Luftambulansen har to baser. En i Kirkenes og en i Alta. I Finnmark er det stasjonert tre ambulansefly, to fly i Alta samt ett fly i Kirkenes på døgnberedskap.

Ambulanseflyene er en del av en nasjonal ressurs og de flyene som er stasjonert i Nord-Norge styres fra AMK UNN og Flykoordineringssentralen underlagt Luftambulansetjenestenes ANS i Tromsø.

Ved redningshelikopterbasen på Banak flyplass i Lakselv har Finnmarkssykehuset beredskap med anestesilege. Legen er en del av mannskapet på Sea King redningshelikoptret som Forsvarets 330-skvadron til enhver tid har i beredskap. Redningshelikoptrene gjennomfører luftambulanseoppdrag for helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste. Søk og redning er primæroppgaven, men grensen til ambulanseoppdrag er flytende.

Ved helikopterlandingsplassen i Kirkenes har Finnmarkssykehuset beredskap med anestesilege. Legen er en del av mannskapet som er til enhver tid i beredskap. Basen og helikopteret driftes av Luftambulansen HF. 

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Klinikk Prehospitale tjenester
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest