Døgnenhet psykisk helse og avhengighet, Karasjok

Døgnenheten er et tilbud for alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser, rus og annen avhengighetsutfordring, der tettere oppfølging anses som nødvendig.

En bygning med en bil parkert i snøen

 

Informasjonshefte om døgnenhet psykisk helse og avhengighet 

Hvordan får du hjelp

Den som har behov for hjelp hos oss må få en henvisning. Henvisning skjer via fastlege, psykolog eller via din behandler. Tilbud på døgnenheten betyr at du blir innlagt fordi det anses nødvendig med tettere oppfølging av problematikk. Oppholdene varierer etter sykdoms- og alvorlighetsgrad og innleggelse planlegges sammen med pasient.

Hvordan foregår behandlingen hos oss

Det jobber forskjellige faggrupper på døgnenheten med spesialkompetanse i psykisk helse og rus. Miljøterapeutisk tenkning er retningsgivende for behandlingen i døgnenheten. Samhandlingen mellom personalet og pasientene er sentral for å hjelpe pasienten til å mestre dagliglivets aktiviteter. Behandlingen består av: Miljøterapi, individuelle samtaler, pårørendesamtaler med fokus på barn, sosionomoppfølging, medikamentell behandling, fysisk aktivitet og ulike fellesaktiviteter.

Hver pasient lager sine egne individuelle målsetninger for behandling og felles aktiviteter sammen med behandler. 

Alle pasienter får enerom med dusj og toalett i hovedbygningen.

Psykisk helse:
SANKS Karasjok v/enheten man ønsker å henvise til (VPP og døgnenheten)
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok


Avhengighet:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/enheten man ønsker å henvise til. 
Postboks 1294
9505 Alta


Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til:

Psykisk helsevern for voksne (Døgnenheten).

Døgnenheten har en felles leder med to poster, én for psykisk helse og en for avhengighet. Begge postene har 6 sengeplasser. Døgnenheten er bemannet med flere overleger (spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri), LIS (lege i spesialisering), psykologer, fysioterapeut, sosionomer og psykiatriske sykepleiere, samt erfarne miljøassistenter. Ansatte har både samisk og norsk språk- og kulturkompetanse. Døgnenheten tar imot studendet og hospitanter. 

Døgnenheten har samarbeid med pasientens hjemkommunener og spesialisthelsetjenesten dersom pasienten mottar hjelp fra disse.  avdelingen. Det organiseres faste tjenestereiser til kommunene i opptaksområdet. Døgnenheten har tradisjonelt hatt en psykodynamisk behandlingsfilosofi. I tillegg jobbes det i dag mer eklektisk gjennom at de ansatte har utviklet sin kompetanse på områder som motiverende intervju (MI), traumebehandling, kognitiv (miljø)terapi og ut i fra selvhjelps/mestringsperspektiv.

 

En mann med briller

 

 

Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder Døgnenhet psykisk helse og avhengighet
T 78 96 97 82 | Ellen.Ingrid.Eira@finnmarkssykehuset.no

 

Pasienter skal oppnå en bedre livskvalitet – psykisk, fysisk og sosialt, økt mestring av avhengighets- og psykiske lidelsen og et styrket nettverk. Dette slik at pasienter ved utskrivelse i størst mulig grad mestrer sin tilværelse bedre i hjemmesituasjon. Alle mennesker er unike og like mye verdt, og at ethvert menneske uansett hva de har opplevd har mulighet til å få et bedre liv. 


 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset HF
Døgnenheten psykisk helsevern og rus
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss på Ávjovárgeaidnu, vi ligger helt i enden av parkeringsplassene. 

 

Sámi klinihkka - Ávjovárgeaidnu

Ávjovárgeaidnu 182

9730 Karasjok

De fleste busstoppene i Karasjok ligger i Karasjok sentrum. Det er ca 2,5 - 3km å gå derfra til spesialistlegesenteret. Taxsentralene ligger i Tverrveien.

Bruk Snelandinas reiseplanlegger​ for å se oppdaterte busstider, og aktuelle stoppesteder.  

 

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor klinikken. Det finnes to ladestasjoner for EL-biler.

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Sámi Klinihkka ligger ca 2,5-3km fra Karasjok sentrum hvor du finner kiosk, apotek og spisesteder.