Pasienthendelser

Vi har en lovpålagt plikt som sykehus å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder hendelser som har ført til død eller betydelig skade på pasienter.

Pasienthendelser 2023

Pasienthendelser for 2024 kommer etter første kvartal. Her finner du en oversikt over pasienthendelser som er rapportert inn for 2023. Rapportene er per kvartal.​

Pasienthendelser 1. kvartal 2023

 
 

Tidligere 3-3 meldinger 

Disse meldingene het før 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten. Meldeordningen ble avviklet med virkning fra 15. mai 2019,  i oversikten nedenfor er det lagt ved uønskede hendelser tom ut 2019 hvor de to siste tertialene ikke er 3-3 meldinger. 

Les mer om avviklingen av meldeordningen på helsedirektoratet.no

Arkiv

Sist oppdatert 10.01.2024