Legesida

Her samler vi nyheter og stoff for fastlegene i Finnmark.

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.

Elektronisk rekvirering – brukerstøtte og bestilling

«Smittevern i Nord» er et felles informasjonblad fra de fire smittevern- og hygienesykepleierne i Helse Nord. Det tar for seg det som rører seg innenfor Helse Nords område med tilstøtende kommuner, og kan være av interesse for de ute i kommunehelsetjenesten. Informasjonsbladet har som formål å repetere og gjøre tilgjengelig kunnskap om hygienepraksis og -tiltak. 

Du kan skrive ut «Smittevern i Nord»  og bruke det til veggoppslag om ønskelig, du finner alltid kildehenvisninger som link til fagstoffets opprinnelse og hvor mer grundig fagorientering foreligger. Primær målgruppe er kommunehelsetjenesten. Ønsker du å motta Smittevern i Nord rett i din mailboks kan du melde deg på nyhetsbrevet ved å sende en e-post til medredaktør Nina Alette Wikan, kontaktinformasjon finner du under.

Reda​ktør for Finnmarkssykehuset:
Nina Alette Wikan
Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten i Finnmark
nina.alette.wikan@finnmarkssykehuset.no​


Under arbeid 
Lærings- og mestringssenteret Hammerfest sykehus
Lærings- og mestringssenteret Kirkenes sykehus 
Lærings- og mestringssenteret Sámi klinihkka

Praksisnytt Finnmark

 • Form, pil
  7. desember 2023
  Hjertesviktpoliklinikkene i Finnmarkssykehuset

  Finnmarkssykehuset har i 2023 etablert hjertesviktpoliklinikk ved tre av våre lokalisasjoner; i Alta, Hammerfest og Kirkenes.

 • Illustrasjon av dame uten hår med kreftsykdom fra Colourbox
  16. oktober 2023
  Kriterier for henvisning til «Pakkeforløp kreft».

  Finnmarkssykehuset har de siste årene sett at svært mange pasienter søkes inn til Pakkeforløp kreft i Finnmarkssykehuset. Vi har derfor laget en samleartikkel om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for henvisning til pakkeforløp. Vi håper at artikkelen kan være grunnlag for faglige diskusjoner på de respektive legekontorer og i vedledningsgrupper.

 • Ikon
  20. juli 2023
  Ikke øyelege tilstede

  I forbindelse med ferieavvikling er det ikke øyelege tilstede i uke 30, 31 og 32 ved Kirkenes sykehus.

Redaksjonen: Legesida og Praksisnytt

Har du en nyhet du vil vi skal dele? Ta kontakt med:

Ane Kokkvoll

Konst. medisinsk fagsjef

Ane.Sofie.Kokkvoll@finnmarkssykehuset.no

Fastlegenytt fra UNN

Samhandlingsavvik fra kommune i Finnmark

 

Sist oppdatert 07.09.2023