Avvik

Finnmarkssykehuset driver et vedvarende kvalitetsarbeid, der vi stadig ønsker å forbedre oss faglig, organisatorisk og administrativt. For å lykkes med dette arbeidet er det svært viktig for oss å få kunnskap om de tilfellene der det skjer uønskede hendelser, og vi tar derfor gjerne imot avviksmeldinger på forskjellige områder.

Uønskede hendelser

Vi jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet og forbedring. Som en del av dette arbeidet rapporterer ansatte pasienthendelser i foretakets avvikssystem. Den tidligere meldeordningen, 3-3-meldinger, ble avviklet 15. mai 2019. Du finner arkiv over tidligere hendelser nederst på denne siden. 
 
Fra 2020 vil Finnmarkssykehuset publisere statistikk over meldte pasienthendelser hvert kvartal. 

Les mer om uønskede hendelser her

Avvik:

I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i fylket er det enighet om at det skal utarbeides egne rutiner for håndtering av uønskede samhandlingshendelser.

Hendelser som avviker fra vedtatte tjenesteavtaler og retningslinjer knyttet til samhandling skal meldes til Finnmarkssykehuset v/samhandlingsenheten og til kommunens ledelse.

Hensikten med meldeordningen er å sikre en god behandling av uønskede hendelser. At avvik blir meldt inn bidrar til at vi kan kartlegge sårbare områder, det hjelper oss til å forebygge gjentakelse og vil redusere antall uønskede hendelser. Vi bruker også avviksmeldingene i vårt forbedringsarbeid, både i den enheten som er ansvarlig for avviket, og gjennom å dele erfaringer med oppfølging av avvikene, enten det gjelder i kommunene eller hos oss i Finnmarkssykehuset.

Send ikke pasientinformasjon i elektronisk avviksmelding

Husk at personopplysninger er sensitive og må IKKE sendes elektronisk. Skriv derfor ingen identifiserende pasientinformasjon i dette skjemaet. Dersom det er behov for slik informasjon (navn, fødselsnummer, diagnose) for å behandle avviksmeldingen, kan dette informeres om i telefonsamtale etter at Finnmarkssykehuset har mottatt den elektroniske avviksmeldingen.

Husk også at dette skjemaet bare skal brukes til å melde inn samhandlingsavvik – altså tilfeller der samhandlingsavtalene mellom Finnmarkssykehuset og kommunene ikke har blitt fulgt etter hensikten.

last ned avviksskjema her (word-dokument) 

Uønskede samhandlingshendelser sendes til Finnmarkssykehuset på:

postmottak@finnmarkssykehuset.no


Avvik med sensitivt innhold må sendes per post til Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest.

Uønskede hendelser som ikke gjelder spesifikt samhandlingsavtalene kan meldes fra den kommunale helsetjenesten ved å fylle ut avviksskjema og sende dette inn per post. Adresse for innsendelse står på skjemaet.

Last ned skjema

Tilbakemelding fra pasienter eller pårørende om uønskede hendelser kan sendes inn ved å fylle ut avviksskjema og sende dette inn pr. post. Adresse for innsendelse står på skjemaet.

Av personvernhensyn kan pasientopplysninger ikke sendes elektronisk, via e-post eller webskjema. Vi må derfor be om at du skriver ut tilbakemeldingsskjemaet, fyller det ut for hånd og sender det til oss pr. post.

Last ned sk​jema


Hendelser meldt til helsedirektoratet

    Sist oppdatert 17.04.2023