Fag og forskning

Finnmarkssykehuset driver utstrakt forskningsvirksomhet, fagutvikling og samhandling med primærhelsetjenesten.

Sist oppdatert 09.08.2023