fellesbilde av Kirkenes sykehus

Utdanning og kompetanseutvikling

​Finnmarkssykehuset kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen flere fagområder. Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere, og vi vil være en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass for deg. Her finner du mer informasjon om lærlinger, spesialsykepleier og LIS.

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. 

Her finner du mer info om LIS 

Kontakt: 

Harald G.Sunde 
Medisinsk fagsjef 
Leder av LIS-komitéen 
M: 908 31 337

Finnmarkssykehuset er en lærebedrift for flere yrkesfag. Vi har læreplasser i et spennende og lærerikt fagmiljø for både helsefagarbeidere og ambulansearbeidere.

Stillingene lyses ut årlig, se annonsene for ambulanselærling og lærling for helsefagarbeider her.

Som lærling i Finnmarkssykehuset får du flere fagpersoner som følger deg opp, veileder, faglig leder og lærlingekoordinator som vil følge deg helt fra start og til du står med fagbrevet i hånden. Vi har stort fokus med å bidra i din faglige utvikling og verdiskapning. Du vil motta lønn i læretiden og ha samme rettigheter og plikter som øvrig ansatte. 

Lærling i helsearbeiderfaget

Vi har lærlinger i helsefag ved Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus og Klinikk Alta. 

Lærlingetiden varer i to år. I det første året følger du veileder og veileders turnus, mens 2.året vil du etter hvert gå mer selvstendig i avdelingen og går inn i avdelingens bemanningsplan. Veileder vil gjennom hele lærlingetiden være tilgjengelig for oppfølgning og veiledning. 

Det settes av tid i turnus slik at du kan jobbe med kompetansemål i kompetansemodulen og ulike mappeoppgaver for å forberede deg til fagprøven. Det vil også legges til rette slik at du kan hospitere med andre avdelinger eller ute i kommunen, ut ifra hvilke ønsker du har. 

Finnmarkssykehuset utdanner gode helsefagarbeidere! 

Lærling i ambulansefaget

Vi har ambulanselærlinger ved alle ambulansestasjonene. Du må i tillegg til de generelle kravene gjennom en fysisk test på skolen før du kan få lærlingeplass. 

Lærlingetiden varer i to år. Første året jobber du bare dagtid. Veilederen din jobber turnus, men alle på ambulansestasjonen tar del i opplæringen. 

Det skal gjennom hele læretiden jobbes med kompetansemålene i læreplanen, i tillegg er det mange obligatorisk kurs du må gjennomføre for å jobbe i ambulansetjenesten. Du vil være med ambulansen som 3.mann på bilen. Andre året som lærling går du inn som 2. mann på bilen og du skal nå være klar for å ta større ansvar når bilen er ute på oppdrag.

Kontakt: 

Astrid Kristine L. Grunni
Lærlingekoordinator 
T:  78 96 92 98 / 90 25 44 81

Finnmarkssykehuset har utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsker seg videreutdanning innen anestesi, intensiv, barn, kreft, operasjon og jordmor. 

Du får 90% lønn som sykepleier etter tariff under studiet og du er sikret samme rettigheter som en ordinær arbeidstaker under utdanningen. I tilegg til lønn kan du få reisestipend. Du inngår en utdanningsavtale med Finnmarkssykehuset og bindingstiden etter endt studie er 2,5 år i 100% stilling. 
 
Vi har per i dag 18 utdanningsstillinger i foretaket. Du må opplyse i søknadsprosessen hvilket område du har søkt videreutdanning innen. 
 
Kvalifikasjonskrav: 
  • Autorisasjon som sykepleier 
  • Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning (ett år for jordmor) 
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, det er også ønskelig med kjennskap til samisk språk og kultur.
Vi tilbyr: 
  • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning 
  • Du får en rekke økonomiske fordeler slik som nedskriving av studielån, lavere skatt og billigere strøm
 
Søkere på utdanningsstilling er selv ansvarlig for å søke studieplass og utdanningsstilling tilbys med forbehold om bekreftet studieplass. 
 

Kontakt: 

HR-Rådgiver 
Sist oppdatert 09.08.2023