Bilde av LIS 1

LIS - leger i spesialisering

Utdannelse av helsepersonell er en av fire lovpålagte oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Finnmarkssykehuset har ambisjoner om å ha høy kvalitet på våre utdanningsløp for LIS gjennom variert og god klinisk praksis, veiledning, supervisjon, kurs, seminarer og selvstudium. Utdanningen av LIS reguleres gjennom spesialistforskriften.

Spesialistforskriften

Nye Hammerfest sykehus

Vi bygger nytt sykehus for Vest-Finnmark, og flytter inn i 2025. De ansatte vil fram til 2025 delta i en stor organisasjonsutviklingsprosess, og sammen skaper vi Norges mest moderne sykehus.
Les alt om byggingen her
bilde av nye Hammerfest sykehus
Sist oppdatert 07.08.2023