Alderspsykiatrisk poliklinikk

Alderspsykiatrisk poliklinikk (APO) ambulerer til henviste pasienter i Finnmark, i nært samarbeid med de voksenpsykiatriske poliklinikkene. Ambulering gjennomføres én gang pr halvår. Dersom ambulering ikke er mulig som følge av pandemirestriksjoner, vil APO bistå pasienter fra Finnmark på annen måte, blant annet i videomøter og telefonkonsultasjoner

Legehenvisninger sendes til den voksenpsykiatriske poliklinikken (VPP) som kommunen tilhører. VPP gjør rettighetsvurdering og videresender aktuelle henvisninger til Alderspsykiatrisk poliklinikk. APO tar kontakt med hjemmetjeneste, sykehjem og pasienter i de enkelte kommuner og avtaler tid og sted for konsultasjoner.

APOs kompetanseområde

APO gjør utredning av sammensatte alderspsykiatriske lidelser som psykose, alvorlig depresjon, mistanke om frontotemporal demens, Lewy-body-demens og andre sjeldne demenstilstander, samt spesielt krevende adferdsutfordringer ved demens.

NB! Vanlig demensutredning gjøres av kommunalt hukommelsesteam i samarbeid med fastlege eller sykehjemslege - ikke av APO.Sist oppdatert 12.07.2023