Alvorlig skade - kommunikasjon

Kommunikasjon, transport og overflytting av alvorlig skadde pasienter i Helse Nord.

Sist oppdatert 28.04.2022