Hudpoliklinikken i Kirkenes

Hudpoliklinikken i Kirkenes mottar mange henvisninger. Dessverre er en stor del av disse mangelfulle. Dette medfører betydelig merarbeid og kan føre til at pasienter ikke får riktig prioritet. Vi ber derfor om at nedenstående kvalitetskrav til henvisninger følges. Mangelfulle henvisninger vil bli returnert.

Henvisningen skal inneholde:

 • Identifikasjon av sykehus og avdeling/utekontor det henvises til.
 • Pasientpersonalia med korrekt adresse og tlf.nummer.
 • Tidpunkt for henvisning.
 • Identifikasjon av henvisende lege.
 • Diagnose(r) (tekst og kode).
 • Familie/sosialt av betydning for problemstillingen, hereditet.
 • Tidligere sykdommer av betydning for problemstillingen. 
 • Aktuell problemstilling:
  • sykehistorie: Debut, symptomer, forløp, behandling og evt. effekt av denne.
  • kliniske funn: Utslett, lokalisasjon, utbredelse, beskrivelse av efflorescenser.
  • solitære lesjoner/tumores: Lokalisasjon, størrelse i mm, beskrivelse av lesjon inkl. overflate, farge.
 • Vurdering og iverksatte tiltak/behandling.
 • Opplysninger om funksjonsnivå, evt  behov for tolk (språk).
 • Utredning med resultat: Biopsisvar, blodprøvesvar osv. 
 • Ved mistanke til basalcellecarcinom, spinocellulært carcinom, solar keratose eller usikkerhet om malignitet bes primærlege om mulig eksidere eller biopsere lesjonen før henvisning, konferer gjerne per tlf først. 
 • Ved små føflekker med spm om atypi/malignitet bes primærlege eksidere disse med 2-5 mm fri rand til histologisk undersøkelse før evt henvisning.  
 • Ønsket undersøkelse/behandling.  
 • Oppdatert medikamentliste inklusiv lokale midler. 
  Dersom mistanke til medikament utslett også medikament historie.
  Cave opplysninger.

Disse opplysninger vil gjøre prioriteringen av henvisninger faglig forsvarlig og sannsynlig også være med og forkorte tiden det tar å få gitt pasienten riktig behandling.

Sist oppdatert 12.11.2022