Merking av ø-hjelp-henvisning

Det er viktig at øyeblikkelig-hjelp-henvisninger merkes riktig fra allmennlegen.

Når pasienter henvises som øyeblikkelig hjelp fra allmennlege til sykehus, det være seg til poliklinisk undersøkelse eller for innleggelse, er det noen praktiske forhold som bør ivaretas av allmennlegen.

  1. Lege ved den aktuelle sykehusavdelingen må varsles.
  2. Akuttmottak/poliklinikk må informeres, enten av henvisende lege, eller evt fra mottakende lege på sykehuset.
  3. NB! VIKTIG:
    Henvisningen som allmennlegen skriver må merkes med "ø-hjelp" i prioriteringsmenyen. Ved å merke den korrekt, gjøres den tilgjengelig for akuttmottak/poliklinikk direkte, samtidig som den ikke legger seg i bunken med elektive henvisninger for vurdering og prioritering hos avdelingens overleger.

Det anbefales i tillegg at allmennlegen skriver ut henvisningen på et papir og sender den med pasienten; dette i tilfelle den elektroniske forsendelsen tar tid.


Sist oppdatert 12.11.2022