Hammerfest sykehus har ansatt ny nefrolog

Hammerfest sykehus har ansatt ny nefrolog. Det er god kapasitet i overlappingsperioden mellom «gammel» og ny nefrolog.

Harald G. Sunde
Publisert 18.01.2023
Sist oppdatert 23.01.2023
Bilde av nyre og lege med hansker
Illustrasjonsbilde: Colourbox.

​​Den nye nefrologen heter Monica Bivol og er ved sykehuset i første omgang i uke 3-5. Nefrologen er tilgjengelig ved behov for telefonisk rådgivning. Øvrige arbeidsuker hos oss i 2023 er følgende:

  • ​​Uke 12-13
  • Uke 21-23
  • Uke 30-32
  • Uke 39-41
  • Uke 47-49

Hun tar gjerne imot henvisninger med følgende pasientkategorier: 

  1. Nyoppdaget hypertensjon
  2. Vedvarende proteinuri og/el hematuri
  3. Kreatininstigning med eller uten proteinuri eller hematuri
  4. Kronisk nyresvikt std. IIIB (eGFR under 40)
  5. Diabetikere med ikke kontrollert BS og progredierende nyresvikt

Henvisningene bør inneholde opplysninger om nåværende kreatinin og kreatinin fra tidligere, har/har ikke proteinuri (eventuelt målt kvantitativ) og eller hematuri, oppdatert medisinliste (veldig viktig), og informasjon om assosiert patologi (hypertensjon, diabetes, kreft og lignende)​ hvis aktuelt.​