Helse I Arbeid

HelseIArbeid er en poliklinikk som gir tilbud om utredning og oppfølging til personer som har falt ut eller står i fare for å falle ut av utdanning eller arbeid.

Publisert 22.01.2024
Sist oppdatert 12.04.2024
Illustrasjon av fysioterapi
Illustrasjonsbilde: Colourbox

​Årsaken til at personer har falt ut kan være vanlige muskel- og skjelettplager, uspesifikke plager eller smertetilstander og/eller lettere psykiske plager.

HelseIArbeid har en arbeidsfokusert tilnærming hvor målsettingen er tidlig utredning og avklaring av situasjonen slik at den enkelte bedre kan håndtere sine plager, både på jobb og i privatlivet. Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.


Derfor er det en forutsetning at pasienten er motivert til å fortsette sin utdanning, være i arbeid, eventuelt komme tilbake til en eller annen form for sysselsetting, til tross for sine plager.

HelseIArbeid består av et tverrfaglig team med kompetanse innen psykologi, fysikalskmedisin, ergoterapi og rådgiver fra NAV. Sammen vil teamet vurderer pasientens situasjon gjennom hele forløpet. 
 
 

Hvem kan henvise? 

Det er fastlegen eller annen instans med henvisningsmulighet som kan henvise til HelseIArbeid.
 
I henvisningen skal det blant annet fremkomme pasientens helsetilstand, sosiale situasjon og arbeidsstatus.
 
Pasienter som henvises kan forvente kort ventetid før innkalling.